คลิปประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ (OTOP) โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ของไทย

คลิปประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ (OTOP) โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ของไทย

17 เม.ย. 2564

76 view

ผลิตภัณฑ์ “โอท็อป” หรือ 1 ตำบล  1 ผลิตภัณฑ์  เป็นการแปรรูปสินค้าท้องถิ่นของไทย โดยนำภูมิปัญญาของแต่ละหมู่บ้าน ที่มีเอกลักษณ์ ผสมผสานความความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลาย ผ่านการพัฒนา “รูปแบบ” ให้สวยงาม มี “คุณภาพ” ระดับสากล  นับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน และ นำเสนอ “คุณค่าของความเป็นไทย” สู่สายตาชาวโลกได้เป็นอย่างดี

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ จึงขอเผยแพร่คลิปประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ (OTOP) จัดทำโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ของไทย ซึ่งเป็นการต่อยอด “ภูมิปัญญาท้องถิ่น” ของไทย ในการพัฒนาสินค้า ควบคู่ไปกับความทันสมัย ที่สามารถต่อยอดส่งออกไปขายต่างประเทศได้

สินค้าแต่ละชิ้น เป็นการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น นำมาเพิ่มมูลค่า ให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จึงมีความสวยงาม ประณีต ใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ ใช้ได้ดีในชีวิตประจำวัน อาทิ ถ้วยชามเบญจรงค์ ผ้ามัดย้อมสีคราม ผ้าไหมทอมือ กระเป๋าสานใบเตย และศิลปะบนจานเซรามิก เป็นต้น

 

1.『FASCINATING THAI CERAMICS』
https://youtu.be/DsEM0Ut_lJ8

2.『THAI INDIGO FABRIC WITH SOUL』
https://www.youtube.com/watch?v=FUZQw75MzBU

3.『MAGNIFICENT THAI SILK』
https://youtu.be/svffECgJt5s

4.『THAILAND’S LIFESTYLE HANDICRAFT 1』
https://youtu.be/e_wIXqiRLR8

5.『THAILAND’S LIFESTYLE HANDICRAFT 2』
https://youtu.be/jGm9V6il9mo

6.『THAILAND’S LIFESTYLE HANDICRAFTS 3 ⇒ FROM HERITAGE TO MODERN LIVING』
https://youtu.be/hPXn6XYtOMI

7.『THAILAND’S LIFESTYLE HANDICRFT 4 ⇒ FROM HERITAGE TO MODERN LIVING』
https://youtu.be/U9tjatYpwFQ

Screenshot_2021-03-18_230222