พรปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๕

พรปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๕

4 ม.ค. 2565

55 view

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ขอเชิญพี่น้องชาวไทยในภูมิภาคคิวชู โอกินาวะ และจูโกะกุ รับพรปีใหม่ จากพระสุธีรัตนบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

วิดีโอประกอบ

พรปีใหม่ ๒๕๖๕