ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฟูกูโอกะ

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฟูกูโอกะ

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 พ.ย. 2566

| 236 view
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฟูกูโอกะ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำงานสำหรับชาวต่างชาติในญี่ปุ่น โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (บรรยายเป็นภาษาญี่ปุ่น) ดังนี้
 
กำหนดการ : จัด 3 รอบ (รอบละไม่เกิน 40 คน)
- รอบที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 - 16.00 น.
- รอบที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566 เวลา 18.00 - 20.00 น.
- รอบที่ 3 วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 18.00 - 20.00 น.
 
สถานที่ : ห้องประชุม อาคาร JRE Tenjin Crystal
ที่อยู่ 4-6-7 Tenjin, Chuo-ku, Fukuoka
 
รายละเอียดการสัมมนา :
- การบรรยายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฟูกูโอกะ สำนักงานแรงงาน และ Fukuoka City International Foundation
- การให้คำปรึกษารายบุคคล โดยมีเครื่องช่วยแปล (Pocket Talk) สำหรับภาษาไทย

การลงทะเบียนเข้าร่วมงาน : https://shorturl.at/jotw7 (หรือ QR Code ดังแนบ)