ประกาศราคากลาง การจัดจ้างเหมาบริษัททำความสะอาดที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

ประกาศราคากลาง การจัดจ้างเหมาบริษัททำความสะอาดที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 ก.ย. 2565

| 147 view

เอกสารประกอบ

07_ประกาศราคากลางการทำความสะอาด_สกญ..pdf