เครือข่ายสวัสดีซากะ ได้รับรางวัล Furusato Zukuri Taisho จากกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารญี่ปุ่น

เครือข่ายสวัสดีซากะ ได้รับรางวัล Furusato Zukuri Taisho จากกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารญี่ปุ่น

18 ก.พ. 2564

153 view

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ
--------------------------------
เครือข่ายสวัสดีซากะ ได้รับรางวัล Furusato Zukuri Taisho จากกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารญี่ปุ่น

ด้วยสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ได้รับทราบข่าวจาก หนังสือพิมพ์ Saga Shinbun ของจังหวัดซากะ ว่า เครือข่ายสวัสดีซากะ ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ก่อตั้งโดยชาวไทยและชาวญี่ปุ่นที่ชื่นชอบประเทศไทยในจังหวัดซากะ ได้รับรางวัล Furusato Zukuri Taisho สาขากลุ่ม ในฐานะองค์กรที่ส่งเสริมการพัฒนาเมืองให้มีความน่าอยู่ ประจำปี ค.ศ. 2020 (ปีเรวะที่ 2) จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่น โดย นายยามาจิ เคนโซ ประธานเครือข่ายสวัสดีซากะ พร้อมด้วยสมาชิกเครือข่ายสวัสดีซากะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายยามากูจิ โยชิโนริ ผู้ว่าราชการจังหวัดซากะ เพื่อรายงานการรับรางวัลดังกล่าว เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ จึงขอแสดงความยินดีกับเครือข่ายสวัสดีซากะที่ได้รับรางวัล Furusato Zukuri Taisho ครั้งนี้ ซึ่งเป็นรางวัลที่มีเกียรติสูง และสะท้อนถึงความเสียสละ และความตั้งใจจริงของสมาชิกเครือข่ายสวัสดีซากะ ในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อจังหวัดและชุมชนในวงกว้าง และเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ ทั้งนี้ กิจกรรมของเครือข่ายสวัสดีซากะยังเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมภาพลักษณ์คนไทยในญี่ปุ่น และมีส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับญี่ปุ่นให้ใกล้ชิดด้วย

ที่ผ่านมา เครือข่ายสวัสดีซากะได้จัดกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น จัดไกด์อาสาสมัครภาษาไทยช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดซากะสาธิตการทำอาหารไทย และแปลข้อมูลและเอกสารของทางการญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย เพื่อให้คำแนะนำแก่นักท่องเที่ยวไทย รวมทั้งช่วยเหลือชาวไทยที่พำนักในจังหวัดซากะอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีส่วนสนับสนุนการจัดงานเทศกาลไทยในจังหวัดซากะ เมื่อปี 2562 และ ปี 2563 ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วย ซึ่งทุกกิจกรรมได้รับการตอบรับที่ดี เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมภาพลักษณ์ของคนไทย และช่วยประชาสัมพันธ์ประเทศไทยได้ นอกจากนี้ สมาชิกเครือข่ายสวัสดีซากะยังมีโอกาสช่วยสนับสนุนกิจกรรมและภารกิจด้านต่าง ๆ ของสถานกงสุลใหญ่ฯ อย่างแข็งขันเสมอมา

เครือข่ายสวัสดีซากะจึงเป็นองค์กรท้องถิ่นองค์กรหนึ่งที่มีความตั้งใจดี และช่วยเชื่อมประสานระหว่างสถานกงสุลใหญ่ฯ กับคนไทยกลุ่มต่าง ๆ ในจังหวัดซากะ และชาวญี่ปุ่นที่รักประเทศไทย ให้ได้รับทราบข่าวสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างทั่วถึง และเมื่อเดือนเมษายน 2563 สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับงบประมาณสนับสนุนสมาคมท้องถิ่นในภูมิภาคคิวชู และจูโกะกุ ที่มีบทบาทในการสนับสนุนภารกิจของสถานกงสุลใหญ่ฯ จึงได้จัดสรรให้แก่สมาคมต่าง ๆ ได้แก่ สมาคมเพื่อนไทยในฟูกูโอกะ สมาคมไทย-ฮิโรชิมะ สมาคมมิตรภาพไทย-ฮิโรชิมะ สมาคมมิตรภาพไทย-โออิตะ รวมทั้ง “เครือข่ายสวัสดีซากะ” ด้วย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อความสัมพันธ์ ไทย-ญี่ปุ่น ต่อไป

อนึ่ง ในโอกาสต่อไป สถานกงสุลใหญ่ฯ ยินดีขยายการสนับสนุนกิจกรรมและการดำเนินงานของสมาคมคนไทยในภูมิภาคคิวชู โอกินาวะ และจูโกะกุ กลุ่มอื่น ๆ ที่มีความตั้งใจที่ดี และมีความเสียสละดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของคนไทยในญี่ปุ่น และสนับสนุนความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและญี่ปุ่นในมิติต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน

จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

05_รางวัลสวัสดีซากะ.pdf