สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ใช้ระบบวีดิโอคอลล์จัดกิจกรรมพบปะและสอบถามความเป็นอยู่ของคนไทยในจังหวัดยามากูจิ

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ใช้ระบบวีดิโอคอลล์จัดกิจกรรมพบปะและสอบถามความเป็นอยู่ของคนไทยในจังหวัดยามากูจิ

16 ก.ย. 2563

72 view

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ใช้ระบบวีดิโอคอลล์จัดกิจกรรมพบปะและสอบถามความเป็นอยู่ของคนไทยในจังหวัดยามากูจิ

โดยที่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 การเดินทางข้ามจังหวัดและจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของคนจำนวนมากยังคงมีความเสี่ยง สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงเห็นควรใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการประชุมทางไกลออนไลน์ โดยแอปพลิเคชัน Zoom เพื่อสื่อสารกับคนไทยโดยไม่ต้องเดินทางไปพบได้อย่างใกล้ชิด และเหมาะสมกับสถานการณ์

ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ได้จัดการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference) หรือ วีดิโอคอลล์ กับผู้แทนชุมชนไทยในจังหวัดยามากูจิ ระหว่างวันที่ 10 – 11 กันยายน 2563 โดยมีผู้เข้าร่วม ได้แก่ กงสุลใหญ่ฯ และข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ ผู้แทนผู้ฝึกงานชาวไทยของบริษัท นิชิกาวะรับเบอร์ จำกัด ประธานนักศึกษาไทยในมหาวิทยาลัยยามากูจิ และกลุ่มแม่บ้านชาวไทยในเมืองชิโมโนเซกิ และเมืองโอนาดะ รวม 11 คน โดยก่อนหน้านี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ มีแผนจะจัดโครงการกงสุลสัญจร เพื่อให้บริการด้านกงสุลนอกสถานที่ในจังหวัดยามากูจิ แต่ต้องยกเลิกการเดินทางเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จึงได้เปลี่ยนรูปแบบของการจัดกิจกรรมเป็นการส่งถุงยังชีพทางไปรษณีย์ให้กับผู้ฝึกงานชาวไทยของบริษัท นิชิกาวะรับเบอร์ จำกัด และการประชุมทางไกลในระบบออนไลน์ในครั้งนี้แทน

ในช่วงการสนทนา กงสุลใหญ่ฯ ได้สอบถามความเป็นอยู่ของคนไทยในด้านต่าง ๆ ทราบว่า คนไทยในจังหวัดยามากูจิส่วนใหญ่ยังมีสุขภาพดี และมีกำลังใจดีพอสมควร สามารถปรับตัวกับสภาพสังคมญี่ปุ่นได้ดี มีการตั้งกลุ่มและติดต่อให้ความช่วยเหลือระหว่างกันอยู่เป็นระยะ กงสุลใหญ่ฯ ยังได้ใช้โอกาสนี้ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และขอให้ระมัดระวังและให้ความร่วมมือกับทางการญี่ปุ่นในการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลได้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการด้านกงสุล ช่องทางการติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ซึ่งมีหลายช่องทาง อาทิ อีเมล เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ LINE ฝ่ายกงสุล และหมายเลข Hotline กงสุล สำหรับกรณีฉุกเฉิน ซึ่งสามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งขอให้คนไทยที่เข้าร่วมพูดคุยในครั้งนี้ ร่วมเป็นเครือข่ายคนไทยในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อช่วยกระจายข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ ให้คนไทยในพื้นที่ต่าง ๆ ได้รับทราบในวงกว้างต่อไป

อนึ่ง การจัดประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom มีประโยชน์ ได้รับผลตอบรับที่ดี สามารถติดต่อสื่อสารกับคนไทยที่อยู่ห่างไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทาง โดยเฉพาะในช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 หรือ กรณีภัยพิบัติ สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงพิจารณาจะจัดกิจกรรมในลักษณะนี้กับชุมชนไทยในจังหวัดอื่น ๆ ในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป

จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ