รัฐบาลญี่ปุ่น ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพิ่มอีก 7 จังหวัด รวมฟูกูโอกะ

รัฐบาลญี่ปุ่น ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพิ่มอีก 7 จังหวัด รวมฟูกูโอกะ

14 ม.ค. 2564

114 view

รัฐบาลญี่ปุ่น ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพิ่มอีก 7 จังหวัด รวมฟูกูโอกะ


ด้วยเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 นายซูกะ โยชิฮิเดะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เพิ่มอีก 7 จังหวัด (จากเดิม 4 จังหวัด กรุงโตเกียว จ.ไซตามะ จ.ชิบะ และ จ.คานางาวะ) ได้แก่
จ.โทจิกิ จ.กิฟุ จ.ไอจิ นครโอซากา จ.เกียวโต จ.เฮียวโกะ และ จ.ฟูกูโอกะ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ซึ่งมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม –
7 กุมภาพันธ์ 2564

ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอแจ้งข้อมูลและมาตรการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

สำหรับจังหวัดฟูกูโอกะ สำนักงานจังหวัดฟูกูโอกะได้ออกประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ดังนี้

1.1 การใช้ชีวิตของประชาชน
ขอความร่วมมืองดออกนอกบ้าน โดยไม่จำเป็น หลังเวลา 20.00 น. งดการเดินทางไปต่างจังหวัด และขอให้สวมหน้าอนามัย หรือ หน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ออกจากบ้าน รวมทั้งรักษาระยะห่างทางสังคมระหว่างกัน โดยหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 3Cs ได้แก่ Closed spaces (พื้นที่ปิด) Crowded places (พื้นที่แออัด) และ Close-contact (มีการสัมผัสใกล้ชิด) ทั้งนี้ หากสงสัยว่ามีอาการติดเชื้อ ให้โทรศัพท์ปรึกษาศูนย์ให้คำปรึกษาของสำนักงานสาธารณสุขของจังหวัด หรือ เทศบาล ที่ใกล้เคียงโดยเร็ว

1.2 ธุรกิจให้บริการขายอาหารและเครื่องดื่ม
ได้แก่ คาเฟ่ ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ สถานบันเทิง คาราโอเกะ ร้านกิน-ดื่มแบบญี่ปุ่น (ร้านอิซากายะ) ให้ปรับเวลาการให้บริการไม่เกิน 20.00 น. และให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ช่วงเวลา 11.00 – 19.00 น. ระหว่างวันที่ 16 มกราคม  – 7 กุมภาพันธ์ 2564

1.3 สถาบันการศึกษา
ยังคงให้สถานศึกษาทุกระดับ รวมทั้งสถานเลี้ยงเด็ก เปิดทำการได้ตามปกติ และสำหรับระดับมหาวิทยาลัย สนับสนุนให้จัดการเรียนการสอน ผ่านช่องทางออนไลน์
และงดจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มพบปะกัน

1.4 การเปิดทำการของบริษัทเอกชนทั่วไป
ขอให้อนุญาตให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน (Telework) หรือ สลับเวลาและสลับกลุ่มบุคลากรเข้ามาทำงานที่สำนักงาน โดยให้ลดจำนวนพนักงานที่เดินทางเข้าไปทำงาน ไม่เกินร้อยละ 30  และไม่เกินเวลา 20.00 น.

1.5 การจัดกิจกรรม
สามารถจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมไม่เกิน 5,000 คน และต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของความจุสถานที่ โดยต้องยุติการจัดกิจกรรม ภายในเวลา 20.00 น. ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจออกประกาศมาตรการเพิ่มเติม ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ และสถานการณ์การแพร่ระบาดภายในจังหวัดได้

สำหรับจังหวัดอื่น ๆ ในภูมิภาคคิวชู โอกินาวะ และ จูโกะกุ

2.1 จ.มิยาซากิ ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินภายในจังหวัด ระหว่างวันที่ 9 – 22 มกราคม 2564 โดยขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางออกนอกบ้านโดยไม่จำเป็น งดการเดินทางข้ามจังหวัด
และสนับสนุนให้ทำงานจากบ้านพัก (Telework)

2.2 จ.คูมาโมโตะ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในจังหวัด ระหว่างวันที่ 18 มกราคม –7 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีมาตรการสอดคล้องกับมาตรการภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินของ จ.ฟูกูโอกะ

2.3 จังหวัดอื่น ๆ ส่วนมากขอความร่วมมือประชาชนในจังหวัด หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังจังหวัดที่อยู่ในประกาศภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด และระมัดระวังการติดเชื้อจาก สมาชิกในครอบครัว บุคคลใกล้ชิด รวมทั้งการติดเชื้อแบบกลุ่มจากหลายสถานที่ เช่น บ้านพักคนชรา สถานพยาบาล สถานบันเทิง ร้านอาหาร และ งานเลี้ยงสังสรรค์

คำแนะนำสำหรับชาวไทย

ขอให้ชาวไทยทั้งที่อยู่ใน จ.ฟูกูโอกะ และจังหวัดอื่น ๆ ในภูมิภาคคิวชู โอกินาวะ และจูโกะกุ ให้ความร่วมมือกับมาตรการของทางการญี่ปุ่น รวมทั้งให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการป้องกันตนเอง
โดยในช่วงนี้ ควร ออกไปธุระนอกบ้านเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น สวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้า หากจำเป็นต้องออกไปที่สาธารณะ ควรหมั่นล้างมือด้วยสบู่ หรือ เจลแอลกอฮฮล์เป็นประจำ
ทั้งนี้ หากมีอาการไข้สูงกว่า 37.5 องศา ร่วมกับอาการไอ เจ็บคอ หรือ มีน้ำมูก ขอให้รีบติดต่อหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ทันที

สถานกงสุลใหญ่ฯ ยังคงเปิดให้บริการด้านกงสุลในวันจันทร์ - ศุกร์ แต่ได้ปรับรูปแบบและเวลาการให้บริการด้านกงสุล โดยขอความร่วมมือชาวไทยและชาวต่างชาติ
ชะลอการขอรับบริการด้านกงสุล ทุกประเภท ในช่วงนี้ออกไปก่อน สำหรับกรณีผู้ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอนัดหมายทางช่องทางต่าง ๆ ตามที่ระบุในข้อ 5

ช่องทางการติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ
ชาวไทยในคิวชู โอกินาวะ และจูโกะกุ สามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อนัดหมาย การขอรับบริการด้านกงสุล รวมทั้งขอรับคำแนะนำ และความช่วยเหลือ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

Contact_Info_Table

จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564

 

เอกสารประกอบ

02_สถานการณ์ฉุกเฉิน.pdf