ประกาศผลราคากลาง การต่อสัญญาเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ระยะเวลา 1 ปี

ประกาศผลราคากลาง การต่อสัญญาเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ระยะเวลา 1 ปี

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 ก.พ. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 ก.ค. 2565

| 202 view

เอกสารประกอบ

07_ประกาศผลราคากลาง_13.pdf