การลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางกลับประเทศไทยในช่วงเดือน พฤษภาคม 2564

การลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางกลับประเทศไทยในช่วงเดือน พฤษภาคม 2564

5 เม.ย. 2564

83 view

ด้วยสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา เกี่ยวกับเที่ยวบิน รับส่งคนไทยกลับประเทศไทย (Repatriation Flight) ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ดังนี้

 

1. เส้นทาง โตเกียว (นาริตะ หรือ ฮาเนดะ) - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 จำนวน 3 เที่ยวบิน เที่ยวบินละ 100 คน ดังนี้

(1) เที่ยวบินที่ NH847 สายการบิน ANA วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564

(2) เที่ยวบินที่ TG683 สายการบินไทย วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564

(3) เที่ยวบินที่ JL707 สายการบิน JAL วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564

รายละเอียดและการสำรองที่นั่งตามลิงก์
http://site.thaiembassy.jp/th/news/announcement/10050/?fbclid=IwAR3yHKAKYvwtkL-fKWLpU_0ZTa8eyEiEGM92BfN0Y6IXPfMlY5vixaMAxFs

 

2. เส้นทาง โอาซากา (คันไซ) - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 จำนวน 5 เที่ยวบิน เที่ยวบินละ 50 คน ดังนี้

(1) เที่ยวบินที่ TG623 สายการบินไทย วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2564

(2) เที่ยวบินที่ TG623 สายการบินไทย วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564

(3) เที่ยวบินที่ TG623 สายการบินไทย วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564

(4) เที่ยวบินที่ TG623 สายการบินไทย วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564

(5) เที่ยวบินที่ TG623 สายการบินไทย วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564

รายละเอียดและการสำรองที่นั่งตามลิงก์
http://www.thaiconsulate.jp/th/topics_detail1/id=1048?fbclid=IwAR3yEkOjjMprJTceSVPgnFiDJkObxeFDTPmX58lV_dfQxPrzbfpPKiCk004

 

สำหรับคนไทยในภูมิภาคคิวชู โอกินาวะ และ จูโกะกุ ที่ประสงค์เดินทางกลับประเทศไทยในช่วงดังกล่าว กรุณาศึกษาขั้นตอนและการเตรียมการที่เกี่ยวข้องจากลิงก์ด้านบน หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ตามช่องทาง ดังนี้

1. โทรศัพท์ 092-739-9090 (วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 15.30-17.30 น.)

2. อีเมล์ consular.fuk@mfa.mail.go.th

3. เว็บไซต์ https://fukuoka.thaiembassy.org/

4. Social Media
- Facebook: สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ
- Twitter: @ThailandFukuoka
- LINE ฝ่ายกงสุล : กงสุล https://lin.ee/4VbpwBpjE หรือ LINE ID: @341ogqgj

 

*เตือนภัย*

อนึ่ง สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอย้ำเตือนให้ท่านโปรดระวังการหลอกลวงจากมิจฉาชีพ ที่อ้างว่าให้บริการลงทะเบียนและสำรองบัตรโดยสารเครื่องบินกลับประเทศไทย จึงขอให้ท่านทำความเข้าใจขั้นตอนที่เกี่ยวข้องตามประกาศของสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ หากมีข้อสงสัยและประสงค์ขอรับคำแนะนำ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ตามช่องทางที่ระบุข้างต้น

 

R03_TH_Thailand_Measure_for_quarantine_periods_20210402

Infographics_to_do_(Urgent)