การให้บริการประชาชน

การให้บริการประชาชน

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 ม.ค. 2513

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ม.ค. 2513

| 307 view

ข้อมูลหน่วยงานในฟูกูโอกะสำหรับการประสานงานในกรณีฉุกเฉิน

 

เบอร์ติดต่อฉุกเฉิน

ตำรวจ

110

รถพยาบาล หน่วยดับเพลิง

119

 

ช่องทางการติดตามสถานการณ์

กรมอุตุนิยมวิทยา

https://www.jma.go.jp/jma/indexe.html

NHK

https://www3.nhk.or.jp/news/

NHK News World (ภาษาอังกฤษ)

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/

Application ข้อมูลแผ่นดินไหว และ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติต่าง ๆ

Yurekuru call

Yahoo bousai (Yahoo 防災速報)

Application ข้อมูลภัยธรรมชาติต่างๆ  จาก Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (Japan)

Safety tips

For Android                                 

  Safety_trip_for_Android                                                         

For iPhone

Safety_trip_for_Iphone

 

 

 

หน่วยงานราชการในท้องถิ่น

สำนักงานจังหวัดฟูกูโอกะ

092-651-1111

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/

กองบัญชาการตํารวจจังหวัดฟูกูโอกะ

092-641-4141

http://www.police.pref.fukuoka.jp/

ตม. จังหวัดฟูกูโอกะ

092-717-5420

หน่วยป้องกันภัยเมืองฟูกูโอกะ

092-711-4056

 

องค์การให้ความช่วยเหลือชาวต่างชาติ

Fukuoka International Exchange Foundation

092-725-9201

Fukuoka Asian Medical Support Center
(บริการล่ามทางโทรศัพท์สำหรับสื่อสารกับโรงพยาบาล)

092-734-3035

ศูนย์ให้คำปรึกษา Yorisoi Hotline

(รับให้คำปรึกษาชาวต่างชาติในการใช้ชีวิตในญี่ปุ่น)

0120-279-338

บริษัท Embalming (กรณีมีผู้เสียชีวิต)

0120-110-856