กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ เยือนจังหวัดมิยาซากิอย่างเป็นทางการ

กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ เยือนจังหวัดมิยาซากิอย่างเป็นทางการ

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 ก.ย. 2565

| 187 view

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 นายโสรัจ สุขถาวร กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ พร้อมด้วยข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เดินทางเยือนจังหวัดมิยาซากิอย่างเป็นทางการ โดยได้พบหารือกับผู้บริหารภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา รวมทั้งพบเยี่ยมผู้แทนชุมชนไทยในจังหวัดมิยาซากิ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย – มิยาซากิ อย่างรอบด้าน

ในช่วงเช้า กงสุลใหญ่ฯ และคณะได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย KOUNO Shunji ผู้ว่าราชการจังหวัดมิยาซากิ โดยได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับจังหวัดมิยาซากิในด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการศึกษา กงสุลใหญ่ฯ ได้ใช้โอกาสนี้ขอบคุณจังหวัดมิยาซากิที่ให้การดูแลคนไทยด้วยดี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาและคู่สมรสชาวญี่ปุ่น โดยเชื่อว่าหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 คลี่คลายแล้ว จะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางมาเยือนญี่ปุ่น รวมทั้งจังหวัดมิยาซากิเพิ่มมากขึ้น

ต่อมา กงสุลใหญ่ฯ ได้พบปะกับผู้แทนชุมชนไทยในจังหวัดมิยาซากิ ได้แก่ ผู้แทนนักศึกษา และครอบครัวชาวไทยที่พำนักในจังหวัดมิยาซากิ โดยได้พูดคุยสอบถามสภาพความเป็นอยู่ของคนไทยในพื้นที่ และให้กำลังใจนักศึกษาในการศึกษาเล่าเรียน โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนไทยเพื่อสานต่อเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนคนไทยในพื้นที่ รวมทั้งร่วมกันประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในด้านต่าง ๆ

ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน กงสุลใหญ่ฯ และคณะได้เข้าพบหารือกับ ศ. SHINCHI Tatsuro รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมิยาซากิ โดยมีคณาจารย์และผู้แทนนักศึกษาไทยในมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมด้วย ทั้งสองฝ่ายได้หารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัย ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยฯ มีความร่วมมือที่แน่นแฟ้นกับสถาบันการศึกษาหลายแห่งของไทย รวมทั้งได้ดำเนินโครงการ “หนึ่งหลักสูตร สองมหาวิทยาลัย” กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยได้มาศึกษาต่อในสาขาเกษตรศาสตร์ที่ญี่ปุ่น รวมทั้งได้มีโอกาสกลับไปเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ประเทศไทยด้วย กงสุลใหญ่ฯ ยังได้ชื่นชมมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นและเชี่ยวชาญในสาขาสัตวแพทยศาสตร์ โดยมีศิษย์เก่าชาวไทยที่เป็นสัตวแพทย์ที่มีชื่อเสียงในแวดวงวิชาการของไทย รวมทั้งปัจจุบันก็มีนักศึกษาไทยมาศึกษาต่อในสาขานี้ของมหาวิทยาลัยฯ อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ กงสุลใหญ่ฯ และคณะยังได้ไปพบหารือกับนาย KAI Masufumi ผู้อำนวยการบริหารสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมมิยาซากิ โดยได้หารือแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศไทยกับจังหวัดมิยาซากิ โดยเฉพาะในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างนักธุรกิจและผู้ประกอบการของทั้งสองฝ่ายอย่างต่อเนื่องต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่_60_ปี_2565.pdf