สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ มอบเกียรติบัตรและเงินอุดหนุนเครือข่ายสวัสดีซากะ ในฐานะองค์กรท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุนภารกิจด้านกงสุล

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ มอบเกียรติบัตรและเงินอุดหนุนเครือข่ายสวัสดีซากะ ในฐานะองค์กรท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุนภารกิจด้านกงสุล

1 พ.ย. 2564

105 view

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2564 นายโสรัจ สุขถาวร กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ มอบประกาศนียบัตรพร้อมเงินอุดหนุนจำนวน 50,000 บาท ให้กับ “เครือข่ายสวัสดีซากะ” ในฐานะองค์กรท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุนภารกิจด้านกงสุล และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-ญี่ปุ่น โดยมีนายยามาจิ เคนโซ ประธานเครือข่ายสวัสดีซากะ และนางกนกวรรณ ฮารุโซโนะ รองประธานเครือข่ายฯ เป็นผู้แทนรับมอบ ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ กล่าวแสดงความชื่นชมเครือข่ายสวัสดีซากะที่ได้จัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์แก่คนไทยและชุมชนไทยมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งแสดงความยินดีที่เครือข่ายฯ ได้รับรางวัล Furusato Zukuri Taisho สาขากลุ่ม ในฐานะองค์กรส่งเสริมการพัฒนาเมืองให้มีความน่าอยู่ ประจำปี ค.ศ. 2020 จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร สะท้อนให้เห็นว่า บทบาทของเครือข่ายฯ ได้รับการยอมรับและชื่นชมในระดับประเทศ

เครือข่ายสวัสดีซากะ เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2561 โดยการรวมกลุ่มของสมาชิกชาวไทยและชาวญี่ปุ่นที่ชื่นชอบประเทศไทยในจังหวัดซากะ มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ระหว่างคนไทยและคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะในจังหวัดซากะ ผ่านการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมไกด์อาสาสมัครเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยตามแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดซากะ การจัดกิจกรรมการสาธิตการทำอาหารไทย การช่วยจัดทำเอกสารหรือประกาศสำคัญของทางการญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย รวมทั้งให้ความร่วมมือกับสำนักงานจังหวัดซากะในการจัดงานเทศกาลไทย เป็นต้น

เกี่ยวกับเรื่องนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ยินดีให้การสนับสนุนกิจกรรมและการดำเนินงานของสมาคมคนไทยในภูมิภาคคิวชู โอกินาวะ และจูโกะกุ ตลอดจนสมาคมต่าง ๆ ที่มีความตั้งใจดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งของคนไทยและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนไทย รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ของคนไทยในญี่ปุ่น และสนับสนุนความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในทุกมิติ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

51_มอบเงินอุดหนุนสวัสดีซากะ.pdf