คลินิกกฎหมาย “สาระน่ารู้ระบบสวัสดิการสังคม และเงินบำนาญของญี่ปุ่น”

คลินิกกฎหมาย “สาระน่ารู้ระบบสวัสดิการสังคม และเงินบำนาญของญี่ปุ่น”

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 มิ.ย. 2565

| 239 view

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ร่วมกับสมาคมอัยการฝ่ายสวัสดิการสังคมจังหวัดฟูกูโอกะ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรมคลินิกความรู้ด้านกฎหมาย ในหัวข้อ “สาระน่ารู้ระบบสวัสดิการสังคม และเงินบำนาญของญี่ปุ่น” เพื่อรับทราบข้อมูลและให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมของญี่ปุ่น และระบบเงินบำนาญ (Nenkin) รวมทั้งสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

หัวข้อ :

“สาระน่ารู้ระบบสวัสดิการสังคม และเงินบำนาญของญี่ปุ่น”

วิทยากร :

ผู้แทนจากสมาคมอัยการฝ่ายสวัสดิการสังคมจังหวัดฟูกูโอกะ

กำหนดการ :

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่นญี่ปุ่น)

รูปแบบการอบรม :

บรรยายและตอบคำถามเป็นภาษาญี่ปุ่น พร้อมล่ามแปลสรุปญี่ปุ่น-ไทย

สถานที่อบรม :

ห้องประชุม สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ หรือ อบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

การลงทะเบียน :

 

ผ่านลิงก์ https://shorturl.at/iAKMW หรือ QR Code ด้านล่าง
หรือโทรศัพท์ 092-739-9090 (วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 15.00 – 17.30 น)
ภายใน วันที่ 17 มิถุนายน 2565

 

จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

Infographic_คลินิกกฎหมาย_สาระน่ารู้ระบบสวัสดิการสังคมและเงินบำนาญ

 

เอกสารประกอบ

38_คลินิกกฎหมาย_(สวัสดิการสังคม_และเงินบำนาญ).pdf