กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ เยือนจังหวัดโอกายามะอย่างเป็นทางการ

กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ เยือนจังหวัดโอกายามะอย่างเป็นทางการ

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ค. 2565

| 245 view

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายโสรัจ สุขถาวร กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ พร้อมด้วยข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เดินทางเยือนจังหวัดโอกายามะ โดยได้พบหารือกับผู้บริหารภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา รวมทั้งพบเยี่ยมผู้แทนชุมชนไทยในจังหวัดโอกายามะ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย – โอกายามะ อย่างรอบด้าน

ในช่วงเช้า กงสุลใหญ่ฯ และคณะได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย IBARAGI Ryuta ผู้ว่าราชการจังหวัดโอกายามะ และหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับจังหวัดโอกายามะ ในด้านการค้า การลงทุน การศึกษา และการมีปฏิสัมพันธ์ของภาคประชาชน โดยนาย IBARAGI มีความคุ้นเคยกับประเทศไทยเป็นอย่างดี และพร้อมให้การต้อนรับชาวไทยที่จะมาเยือนจังหวัดโอกายามะเมื่อสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลาย

ต่อมา กงสุลใหญ่ฯ ได้พบปะกับผู้แทนชาวไทยในจังหวัดโอกายามะ ได้แก่ ผู้แทนนักศึกษาและแม่บ้านชาวไทย เพื่อสอบถามสภาพความเป็นอยู่ของคนไทยในจังหวัดโอกายามะ รวมทั้งให้กำลังใจนักศึกษาไทยในการศึกษาเล่าเรียนและขอให้คนไทยปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางการญี่ปุ่น โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมให้ความช่วยเหลือคนไทย ทั้งในงานบริการด้านกงสุล และการให้คำแนะนำต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน กงสุลใหญ่ฯ และคณะได้เข้าพบหารือกับ ศ. MAKINO Hirofumi อธิบการบดีมหาวิทยาลัยโอกายามะ และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ โดยได้หารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัย โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในประเด็นที่ทั้งสองประเทศมีความสนใจร่วมกัน เช่น การพัฒนาอย่างยั่งยืน และสังคมผู้สูงอายุ เป็นต้น ในโอกาสเดียวกันนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้เยี่ยมชมศูนย์ Okayama Research Park Incubation Center (ORIC) ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับองค์กร Organization for Small & Medium Enterprises and Regional Innovation, JAPAN (SMRJ) ก่อตั้งขึ้น เพื่อสนับสนุนบริษัทเอกชนขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ Startup ในการเช่าพื้นที่สำหรับเป็นสำนักงานในราคาย่อมเยาว์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำด้านการวิจัยและการตลาด นับเป็นตัวอย่างความร่วมมือที่ดีระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน

นอกจากนี้ กงสุลใหญ่ฯ และคณะยังได้เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุปของบริษัท Daiya Kogyo ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ ORIC จนประสบความสำเร็จ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้วิจัย พัฒนา และผลิตอุปกรณ์เสริมเพื่อพยุงกล้ามเนื้อ สำหรับการเล่นกีฬา การปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งการใช้ชีวิตประจำวันสำหรับผู้สูงอายุ โดยสินค้าของบริษัทฯ มีจำหน่ายทั้งในประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

35_เยือนโอกายามะ.pdf