คลิปการอบรมคลินิกกฎหมายหัวข้อ "ถาม-ตอบ ระบบสวัสดิการและเงินบำนาญญี่ปุ่น"

คลิปการอบรมคลินิกกฎหมายหัวข้อ "ถาม-ตอบ ระบบสวัสดิการและเงินบำนาญญี่ปุ่น"

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 ก.ค. 2565

| 659 view

Cover_for_QA_VDO

 

ตามที่สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ได้จัดอบรมคลินิกกฎหมายหัวข้อ "ถาม-ตอบ ระบบสวัสดิการและเงินบำนาญญี่ปุ่น" เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 โดยมีนาย Kensaku IDO วิทยากรจากสมาคมผู้เชี่ยวชาญด้านสวัสดิการสังคมจังหวัดฟูกูโอกะ เป็นผู้ตอบคำถามและให้คำแนะนำในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ของการเข้าระบบสวัสดิการสังคม และเงินบำนาญประเภทต่าง ๆ ของญี่ปุ่น นั้น

ขอเรียนว่า สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดทำคลิปวิดีโอการตอบคำถามจากวิทยากร เพื่อผู้สนใจสามารถรับชมย้อนหลังได้ทางช่อง YouTube ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ดังนี้

วิดีโอประกอบ

ถาม-ตอบ ระบบสวัสดิการและเงินบำนาญญี่ปุ่น (ตอนที่ 1)
ถาม-ตอบ ระบบสวัสดิการและเงินบำนาญญี่ปุ่น (ตอนที่ 2)