กงสุลใหญ่ฟูกูโอกะเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะ พร้อมผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประจำฟูกูโอกะและเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564

กงสุลใหญ่ฟูกูโอกะเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะ พร้อมผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประจำฟูกูโอกะและเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564

30 เม.ย. 2564

32 view

กงสุลใหญ่ฟูกูโอกะเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะ พร้อมผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประจำฟูกูโอกะและเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 นายอัฐกาญจน์ วงศ์ชนะมาศ กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายฮัตโตริ เซทาโร ผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยมีนางรุ่งทิพ ว่องปฏิการ คิมูระ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประจำฟูกูโอกะและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมด้วย

ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ได้กล่าวแสดงความยินดีและหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะ เพื่อหาแนวทางส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านต่างๆ ระหว่างไทยกับจังหวัดฟูกูโอกะให้ดีที่สุด ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ทำให้ประชาชนทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถไปมาหาสู่กันได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ กงสลใหญ่ฯ ได้แสดงความชื่นชมผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายของจังหวัดที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันขันแข็งและจริงจัง เพื่อปกป้องและดูแลประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ผ่านมา สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้นำข้อมูลของจังหวัดไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โดยแปลเป็นภาษาไทย ให้ชาวไทยที่พำนักในจังหวัดฟูกูโอกะและพื้นที่ต่างๆ ได้รับทราบและปฏิบัติเป็นประจำด้วย

ในการนี้ นายฮัตโตริได้ขอบคุณกงสุลใหญ่ฯ และผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่เป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฟูกูโอกะมาตั้งแต่ปี 2561 ที่มีการจัดตั้งสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ และสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยฯ ซึ่งทำให้ความสัมพันธ์ไทย-ฟูกูโอกะมีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอย่างมาก โดยที่ผ่านมาจังหวัดฟูกูโอกะมีความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับไทย และในปีนี้เป็นปีครบรอบ 15 ปีความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดฟูกูโอกะกับรุงเทพมหานครซึ่งมีข้อตกลงฉันมิตรเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันอีกด้วย

ในโอกาสเดียวกัน กงสุลใหญ่ฯ ได้มอบกระเช้ามะม่วงน้ำดอกไม้เป็นของที่ระลึกแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะ เพื่อแสดงความยินดี และช่วยระชาสัมพันธ์มะม่วงประเภทนี้ให้เป็นที่รู้จักในหมู่ผู้บริหารของจังหวัดและเจ้าหน้าที่ให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้นต่อไป

จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

PR15_เยี่ยมผู้ว่าจ.ฟูกูโอกะ.pdf