คณะยุวทูตความดีเยือนโรงเรียนประถม Koga Higashi โรงงานรีไซเคิลขยะ และโรงเรียนมัธยมปลาย Genkai ในเมืองโคกะ จังหวัดฟูกูโอกะ

คณะยุวทูตความดีเยือนโรงเรียนประถม Koga Higashi โรงงานรีไซเคิลขยะ และโรงเรียนมัธยมปลาย Genkai ในเมืองโคกะ จังหวัดฟูกูโอกะ

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ม.ค. 2567

| 416 view

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 คณะยุวทูตความดี ภายใต้โครงการความร่วมมือสนับสนุนยุวทูตความดีแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้กับนักเรียนในฟูกูโอกะ ของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ กับมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับโรงเรียน 2 แห่ง ในเมืองโคกะ จังหวัดฟูกูโอกะ ได้แก่ โรงเรียนประถม Koga Higashi และโรงเรียนมัธยมปลาย Genkai พร้อมทัศนศึกษาโรงงานรีไซเคิลขยะของเมืองโคกะ โดยเทศบาลเมืองโคกะได้ส่งเจ้าหน้าที่มาต้อนรับและอำนวยความสะดวกคณะยุวทูตฯ ตลอดทั้งวัน

ในช่วงเช้า คณะยุวทูตฯ ได้เดินทางเยือนโรงเรียนประถม Koga Higashi โดยได้ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับนักเรียนญี่ปุ่นระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ที่โรงยิมของโรงเรียน ซึ่งคณะยุวทูตฯ เริ่มต้นกิจกรรมด้วยการแนะนำตัวเองเป็นภาษาญี่ปุ่น และสอนคำทักทายภาษาไทยให้แก่นักเรียนญี่ปุ่น ต่อด้วยการแสดงร้องเพลงนับเลขใน 3 ภาษา เป็นภาษาไทย อังกฤษ และญี่ปุ่น และเพลง “Tonari no Totoro” เป็นภาษาญี่ปุ่น ซึ่งนักเรียนญี่ปุ่นฯ ได้ร่วมร้องเพลงด้วยอย่างสนุกสนาน ในการนี้ นักเรียนญี่ปุ่นได้ขับร้องเพลงโรงเรียนฯ เพื่อแสดงความขอบคุณที่คณะยุวทูตฯ มาเยือน จากนั้นทั้งสองฝ่ายได้ร่วมเล่นเกมเป่ายิ้งฉุบรถไฟและแลกเปลี่ยนของที่ระลึกระหว่างกัน นอกจากนี้ คณะยุวทูตฯ ยังได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การในชั้นเรียนเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนญี่ปุ่นระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 วิชาประวัติศาสตร์และสังคมญี่ปุ่น พร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่คุณครูใหญ่ของโรงเรียนฯ ด้วย

ต่อมา คณะยุวทูตฯ ได้เดินทางเยือนโรงงานรีไซเคิลขยะของเมืองโคกะ ซึ่งเป็นโรงงานรีไซเคิลขยะจากครัวเรือน เพื่อศึกษาเรียนรู้วิธีการคัดแยกขยะ การจัดการขยะ และขั้นตอนต่าง ๆ โรงงานฯ ในโอกาสนี้ คณะยุวทูตฯ ได้แนะนำโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดเพชรบุรีให้ฝ่ายญี่ปุ่นทราบด้วย

ในช่วงบ่าย คณะยุวทูตฯ ได้เดินทางเยือนโรงเรียนมัธยมปลาย Genkai ซึ่งมีหลักสูตรนานาชาติและเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในด้านดนตรีญี่ปุ่น โดยคณะยุวทูตฯ ได้แนะนำที่มาของโครงการยุวทูตความดีเป็นภาษาอังกฤษ และร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับนักเรียนญี่ปุ่นที่โรงอาหารของโรงเรียน ก่อนชมการซ้อมการแสดงตีกลองญี่ปุ่น โดยนักเรียนสมาชิกชมรมดนตรีญี่ปุ่น ในโอกาสนี้ คณะยุวทูตฯ ได้แสดงการร้องเพลงบ้านเกิดเมืองนอนและเพลงส้มตำ และสอนรำไทยให้แก่นักเรียนญี่ปุ่นเป็นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม พร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่ตัวแทนนักเรียนญี่ปุ่น สร้างความประทับใจให้แก่นักเรียน คุณครู และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองโคกะที่เข้าร่วมรับชม ก่อนจบการเยือน คณะยุวทูตฯ ได้เดินชมโรงเรียนฯ และแวะทักทายนักเรียนญี่ปุ่นตามชั้นเรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษ และชมการซ้อมการแสดงละครเวที เรื่อง Mario ของนักเรียนญี่ปุ่นระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 ด้วย

การเยือนเมืองโคกะของคณะยุวทูตฯ นอกจากจะเป็นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในระดับเยาวชนแล้ว ยังเป็นการสร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนไทยกับญี่ปุ่น ซึ่งคณะยุวทูตฯ ได้แสดงทักษะความสามารถที่หลากหลาย และได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต และสังคมญี่ปุ่น รวมถึงแนวคิดการจัดการและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของญี่ปุ่นด้วย

จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่_119_ปี_2566_1.pdf