ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 ก.ย. 2565

| 4,336 view

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการสัมฤทธิบัตร และโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา

ผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.stou.ac.th/main/index.html
โทร : +66 2 504 7052, +66 2 504 7788
Line : @stoucallcenter
สมัครเรียนออนไลน์ : https://cs.stou.ac.th/enroll

 

Infographic_from_Stou_Web