คลิปประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ (OTOP) โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ของไทย

คลิปประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ (OTOP) โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ของไทย

18 มี.ค. 2564

56 view

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ขอเผยแพร่คลิปประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ (OTOP) จัดทำโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ของไทย ซึ่งต่อยอดจาก “ภูมิปัญญาท้องถิ่น” ของไทย

ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มีความสวยงาม และประณีต ใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสามารถใช้ได้ดีในชีวิตประจำวัน อาทิ กระเป๋าจากเศษผ้าเหลือใช้ สินค้าหัตถกรรมไม้ไทย ผ้าไหมทอมือ ภาชนะสานจากไม้ไผ่ เครื่องนุ่งห่มจากผ้าบาติก ถัวยชามเซรามิค เป็นต้น


『FROM WASTE TO VALUE』
https://youtu.be/q-mDMrFYET8

『THAI ORANGE PALETTE』
https://www.youtube.com/watch?v=pe169VcU1rM&t=28s

『EXOTIC THAI WOOD CRAFT』
https://youtu.be/ZA4h4GhTP7A

『Creative Thai Wickerwork』
https://www.youtube.com/watch?v=vLB0jCYg0cY

『INTRICATE THAI EMBROIDERY』
https://www.youtube.com/watch?v=L_HnUBWC0_A&t=2

『STYLE BANGKOK】OTOP THAILAND』
https://www.youtube.com/watch?v=pe169VcU1rM&t=28s

『STUNNING BATIK FROM SOUTHERN THAILAND』
https://youtu.be/mwYA17bnpUY

『FASCINATING THAI CERAMICS』
https://youtu.be/DsEM0Ut_lJ8

Screenshot_2021-03-18_230222