บริการคัดเอกสารการทะเบียนเป็นภาษาอังกฤษ ณ สำนักงานเขต/อำเภอที่ประเทศไทย

บริการคัดเอกสารการทะเบียนเป็นภาษาอังกฤษ ณ สำนักงานเขต/อำเภอที่ประเทศไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 พ.ย. 2566

| 10,643 view

ประชาชนชาวไทยสามารถขอคัดเอกสารการทะเบียนจากสำนักงานเขต/อำเภอ เป็นภาษาอังกฤษได้ โดยปัจจุบันมีบริการครอบคลุมเอกสารการทะเบียนมากกว่า 30 ประเภท อาทิ สูติบัตร หนังสือรับรองสถานภาพการสมรส ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส เป็นต้น ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสาร


สรุปขั้นตอนสำหรับชาวไทยในญี่ปุ่นที่ต้องการใช้เอกสารการทะเบียนจากไทยเพื่อยื่นต่อหน่วยงานท้องถิ่นญี่ปุ่น ดังนี้

 

ขั้นตอนในประเทศไทย

1. ขอคัดเอกสารการทะเบียนฉบับภาษาอังกฤษจากสำนักงานเขต/อำเภอในประเทศไทย
2. นำเอกสารฉบับภาษาอังกฤษดังกล่าวไปขอรับรองนิติกรณ์ที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศไทย (กองนิติกรณ์และสัญชาติ) ในกรุงเทพฯ หรือสาขาต่าง ๆ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://consular.mfa.go.th/th/publicservice/

 

ขั้นตอนในประเทศญี่ปุ่น

3. ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือสถานกงสุลใหญ่ฯ ในประเทศญี่ปุ่นเพื่อนัดหมายขอรับรองนิติกรณ์เอกสาร
4. นำเอกสารการทะเบียนฉบับภาษาอังกฤษที่ได้การรับรองนิติกรณ์ครบถ้วนแล้วไปยื่นกับหน่วยงานท้องถิ่นญี่ปุ่น

 

(คลิกที่ภาพเพื่อขยาย)

Infographic_กรมการปกครอง_(คัดเอกสารภาษาอังกฤษ)_2   

Infographic_คัดเอกสารภาษาอังกฤษ