ช่องทางการติดต่อหน่วยงานของจังหวัดฟูกูโอกะ ที่ให้คำแนะนำและความช่วยเหลือเกี่ยวกับการติดเชื้อไวรัส COVID-19

ช่องทางการติดต่อหน่วยงานของจังหวัดฟูกูโอกะ ที่ให้คำแนะนำและความช่วยเหลือเกี่ยวกับการติดเชื้อไวรัส COVID-19

2 พ.ค. 2564

40 view

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ขอเผยแพร่ช่องทางการติดต่อหน่วยงานของจังหวัดฟูกูโอกะ ที่ให้คำแนะนำและความช่วยเหลือเกี่ยวกับการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ดังนี้

1. สำหรับผู้ที่ประสงค์ขอรับคำปรึกษาเป็นภาษาไทย สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่สายด่วน (hotline)ตลอด 24 ชั่วโมง ที่หมายเลข 092-687-5357 หรือ หมายเลข 092-286-9595 (กรณีไม่ได้พำนักใน จ.ฟูกูโอกะ)

2. สำหรับผู้ที่สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ ให้ติดต่อหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ที่ตนพำนัก (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ทั้งนี้ กรณีที่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากเรื่อง COVID-19 สามารถติดต่อศูนย์ให้ข้อมูลและความช่วยเหลือชาวต่างชาติ (Fukuoka Multilingual Assistance and Information Center) ที่หมายเลข 0120-279-906 ซึ่งให้บริการทุกวัน ระหว่างเวลา 10.00 - 19.00 น.

จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

Fukuoka_Pref_Contact_Info_20210502

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ