ประกาศผลราคากลาง การจัดจ้างเหมาบริษัทเอกชน เพื่อดูแลรักษาเครื่องถ่ายเอกสารของสถานกงสุลใหญ่ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศผลราคากลาง การจัดจ้างเหมาบริษัทเอกชน เพื่อดูแลรักษาเครื่องถ่ายเอกสารของสถานกงสุลใหญ่ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 ก.ย. 2565

| 240 view

เอกสารประกอบ

ประกาศผลราคากลาง_บ.ดูแลรักษาเครื่องใช้สำนักงาน_ประจำปี_2566.pdf