ประกาศผลราคากลางการจัดจ้างเหมาบริการบุคคลาโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2566

ประกาศผลราคากลางการจัดจ้างเหมาบริการบุคคลาโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 ธ.ค. 2565

| 112 view

เอกสารประกอบ

ประกาศผลราคากลางการจัดจ้างเหมาบริการบุคคลาโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ_ปีงบประมาณ_2566.pdf