ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างโรงแรมเพื่อจัดงานเลี้ยงรับรองวันชาติไทย ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างโรงแรมเพื่อจัดงานเลี้ยงรับรองวันชาติไทย ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 ก.ย. 2565

| 444 view

เอกสารประกอบ

ประกาศผลการพิจารณาการจัดจ้าง_26_ก.ย._2565.pdf