ประกาศผลราคากลาง การจัดจ้างเหมาบริษัทเอกชนเพื่อทำความสะอาดที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศผลราคากลาง การจัดจ้างเหมาบริษัทเอกชนเพื่อทำความสะอาดที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 ก.ย. 2565

| 423 view

เอกสารประกอบ

ประกาศผลราคากลาง_การจัดจ้างเหมาบริษัทเอกชนเพื่อทำความสะอาด_ประจำปีงบประมาณ_2566_1.pdf