ประกาศผลราคากลาง การจัดจ้างเหมาบริษัทเอกชนเพื่อรักษาความปลอดภัยที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศผลราคากลาง การจัดจ้างเหมาบริษัทเอกชนเพื่อรักษาความปลอดภัยที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 ก.ย. 2565

| 400 view

เอกสารประกอบ

ประกาศผลราคากลาง_การจัดจ้างเหมาบริษัทเอกชนเพื่อรักษาความปลอดภัย_ประจำปีงบประมาณ_2566.pdf