ประกาศผลราคากลาง การจัดจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อช่วยงานด้านการกงสุล ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศผลราคากลาง การจัดจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อช่วยงานด้านการกงสุล ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 ก.ย. 2565

| 486 view

เอกสารประกอบ

ประกาศราคากลางการจัดจ้างประจำปีงบประมาณ_2565_26_ก.ย._2565.pdf