งานวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566

งานวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 พ.ย. 2566

| 1,552 view

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ขอเชิญชาวไทยที่พำนักในภูมิภาคคิวชู โอกินาวะ และจูโกะกุ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วันที่/เวลา : วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 14.30 – 16.00 น

สถานที่ : ห้อง Heian ชั้น 4 โรงแรม Okura Fukuoka

กำหนดการ :

14.00 น.  แขก (ชาวไทย ญี่ปุ่น และต่างประเทศ) ทยอยลงทะเบียนเข้าร่วมงานฯ
14.30 น.  - เริ่มพิธีการ
 - กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ เพื่อถวายราชสักการะเบื้องหน้า พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 - กงสุลใหญ่ฯ กล่าวเปิดงาน
 - ผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะหรือผู้แทนกล่าวสุนทรพจน์
 - ประธานสภาจังหวัดฟูกูโอกะหรือผู้แทนกล่าวนำดื่มถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
 - กงสุลใหญ่ฯ กล่าวนำดื่มถวายพระพรแด่สมเด็จพระจักรพรรดิ และสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น
 - เสร็จสิ้นพิธีการ
 - การแสดงของกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
 - แขกฯ ร่วมรับประทานอาหารว่าง

 

การแต่งกาย : ชุดไทย ชุดผ้าไทย หรือ ชุดสุภาพ (โทนสีเหลือง หากมี)

ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยในเขตกงสุลทุกท่านเข้าร่วมพิธีฯ ข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน และกรุณาแจ้งความประสงค์ทางช่องทางต่าง ๆ ภายในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ดังนี้

1. ทางโทรสารหมายเลข 092-739-9089 หรือ

2. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] หรือ

3. ลงทะเบียนผ่าน https://shorturl.at/fpsGQ หรือ QR Code ตามแนบ 

ทั้งนี้ กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 092-739-9088 ในวันและเวลาราชการ

จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

 

เอกสารประกอบ

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ฯ_ฉบับที่_22_ปี_2566_(งานวันชาติฯ).pdf