ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยด้านการกงสุล ปฏิบัติหน้าที่เสมียน 1 อัตรา และปฏิบัติหน้าที่ล่าม 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยด้านการกงสุล ปฏิบัติหน้าที่เสมียน 1 อัตรา และปฏิบัติหน้าที่ล่าม 1 อัตรา

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 ก.ย. 2566

| 486 view

เอกสารประกอบ

RTCG_Annoucement_No_20_2023.pdf