ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยด้านการกงสุล ปฏิบัติหน้าที่ล่าม 1 อัตรา และปฏิบัติหน้าที่เสมียน 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยด้านการกงสุล ปฏิบัติหน้าที่ล่าม 1 อัตรา และปฏิบัติหน้าที่เสมียน 1 อัตรา

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ก.ย. 2566

| 437 view

เอกสารประกอบ

RTCG_Annoucement_No_19_2023.pdf