ประกาศราคากลาง การจัดจ้างเหมาบริษัทเอกชน เพื่อดูแลรักษาเครื่องถ่ายเอกสารของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศราคากลาง การจัดจ้างเหมาบริษัทเอกชน เพื่อดูแลรักษาเครื่องถ่ายเอกสารของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 ก.ย. 2565

| 148 view

เอกสารประกอบ

07_ประกาศราคากลาง_บ._ดูแลเครื่องถ่ายเอกสาร.pdf