ประกาศผลราคากลาง โครงการจัดงานเทศกาลไทย ณ เมืองฟูกูโอกะ ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศผลราคากลาง โครงการจัดงานเทศกาลไทย ณ เมืองฟูกูโอกะ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 ก.ค. 2565

| 98 view

เอกสารประกอบ

ประกาศผลราคากลางโครงการจัดงานเทศกาลไทย_ณ_เมืองฟูกูโอกะ_2565.pdf