เรื่อง การขยายเวลาห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว และการสำรวจข้อมูลผู้ที่จะเดินทางกลับประเทศไทยเป็นการด่วน

เรื่อง การขยายเวลาห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว และการสำรวจข้อมูลผู้ที่จะเดินทางกลับประเทศไทยเป็นการด่วน

20 พ.ค. 2563

79 view

เอกสารประกอบ

news-20200520-165107-762058.pdf