เทศกาลไทย ณ เมืองซากะ ประจำปี 2563

เทศกาลไทย ณ เมืองซากะ ประจำปี 2563

2 พ.ย. 2563

73 view

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ร่วมกับจังหวัดซากะ จัดเทศกาลไทยต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 โดยมีเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และคณะเข้าร่วม โดยมีผู้ร่วมงานกว่า 10,000 คน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 นายยามากูจิ โยชิโนริ ผู้ว่าราชการจังหวัดซากะ พร้อมด้วยนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว นายอัฐกาญจน์ วงศ์ชนะมาศ กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ นางรุ่งทิพ ว่องปฏิการ คิมูระ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานฟูกูโอกะ และผู้แทนเครือข่ายสวัสดีซากะ ได้ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ณ เมืองซากะ ที่ลานโคโคโรซาชิโนะโมริ จังหวัดซากะ ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 24 – 25 ตุลาคม 2563

ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดซากะได้กล่าวแสดงความตั้งใจของจังหวัดที่จะจัดงานเทศกาลไทย ณ เมืองซากะต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อสานต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศไทย โดยเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้กล่าวชื่นชมความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างไทยกับจังหวัดซากะ และย้ำว่า การที่จังหวัดซากะเป็นจังหวัดเดียวที่สามารถจัดงานเทศกาลไทยได้ในปีนี้ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกัน และแม้ว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จะส่งผลกระทบต่อการเดินทางไปมาหาสู่ระหว่างกัน ประเทศไทยยังคงยินดีต้อนรับชาวญี่ปุ่นเสมอ นอกจากนี้ ได้แจ้งว่า มีการผ่อนปรนมาตรการในการเดินทางระหว่างไทย – ญี่ปุ่น โดยที่ผ่านมาหน่วยงานไทยในญี่ปุ่นได้ร่วมกันความสะดวกให้กับคนญี่ปุ่นบางกลุ่ม ซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางไปประเทศไทยได้ อาทิ นักธุรกิจ นักเรียน/นักศึกษา คู่สมรสหรือบุตรคนไทย เดินทางไปประเทศไทยแล้วประมาณ 4,000 คน ในขณะที่ กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสกับศิลปะและการแสดงทางวัฒนธรรมของไทย รวมทั้งลิ้มลองรสชาติอาหารไทยที่หลากหลายในงานเทศกาลไทย โดยหวังว่าชาวซากะจะระลึกถึงประเทศไทย และวางแผนไปท่องเที่ยวเมื่อผ่านพ้นวิกฤติ COVID-19 ครั้งนี้ไปแล้ว หลังจากนั้น พิธีกรได้เชิญชวนให้แขกผู้มีเกียรติและผู้ร่วมงานได้ร่วมกันปล่อยลูกโป่งเพื่อเปิดงานเทศกาลไทยอย่างเป็นทางการ

เทศกาลไทย ณ เมืองซากะ เกิดจากความริเริ่มของจังหวัดซากะ ที่ต้องการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมที่หลากหลายระหว่างไทยกับซากะ และกระตุ้นการไปมาหาสู่ระหว่างกัน โดยเริ่มต้นตั้งแต่ปี 2560 และการจัดงานเทศกาไทยครั้งนี้ เป็นการจัดงานครั้งที่ 4 ในปีนี้ ผู้จัดงานได้จัดเตรียมการแสดงทางวัฒนธรรม ได้แก่ ศิลปะแม่ไม้มวยไทย รำไทย สาธิตการทำอาหารไทย และการพูดคุยบนเวที (Talk Show) เกี่ยวกับการท่องเที่ยวไทย ภาพยนตร์และละครไทยที่มีชื่อเสียง ภายในงานมีการออกคูหาร้านค้าต่าง ๆ รวม 23 คูหา ประกอบด้วยร้านจำหน่ายอาหารไทยที่เป็นที่ชื่นชอบในหมู่ชาวญี่ปุ่น เช่น ข้าวมันไก่ ผัดไทย ก๋วยเตี๋ยว ข้าวผัดกระเพรา แกงเขียวหวาน ซึ่งได้รับความนิยมอย่างสูง รวมทั้งมีซุ้มสาธิตการแกะสลักผักและผลไม้ การนวดไทย และจำหน่ายสินค้าไทยประเภทต่าง ๆ ผู้ร่วมงานยังมีโอกาสได้ถ่ายรูปกับรถตุ๊กตุ๊ก (Tuk Tuk) และสามารถลงทะเบียนเพื่อทดลองนั่งรถตุ๊กตุ๊กเที่ยวรอบสถานที่จัดงานอีกด้วย

นอกจากนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานฟูกูโอกะ ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของไทย โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสมสำหรับการการพักผ่อนระยะยาว โดยจัดซุ้มถ่ายรูปที่มีฉากหลังเป็นภายในพระมหาเจดีย์รัชมงคล วัดปากน้ำ และ ภาพพระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยของวัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวญี่ปุ่น ให้ผู้ร่วมงานได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก สำหรับสำนักงานตัวแทนการค้าไทยจังหวัดฮิโรชิมะ ได้จัดแสดงสินค้าจากการออกแบบของศิลปินรุ่นใหม่ รวมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับร้านอาหารไทยในญี่ปุ่นที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ตราสัญลักษณ์ Thai Select จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ในโอกาสเดียวกันนี้ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อให้ชาวไทยและชาวญี่ปุ่นมีโอกาสได้รับทราบถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย ความรักและความเคารพเทิดทูนที่คนไทยมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์อย่างไม่มีสถาบันใดจะมาเทียบเท่า นอกจากนี้ ยังจัดให้มีคูหาให้คำปรึกษาและเผยแพร่ข้อมูลด้านกงสุลด้านต่าง ๆ โดยได้รับความสนใจจากชาวไทยและชาวญี่ปุ่นจำนวนมากพอสมควร โดยเฉพาะมีความต้องการทราบขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเดินทางไปประเทศไทย

อนึ่ง โดยที่ยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ผู้จัดงานจึงได้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเข้มงวด โดยกำหนดให้ผู้ร่วมงานต้องลงทะเบียนล่วงหน้า เพื่อจำกัดจำนวนผู้เข้างานไม่เกินรอบละ 5,000 ราย มีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้างาน จัดวางเจลแอลกอฮอล์ให้บริการตามจุดต่าง ๆ ทั่วงาน ไม่มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่อนุญาตให้นำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาในพื้นที่ รวมทั้งให้มีการสวมหน้ากากอนามัยตลอดงาน มีการเว้นระยะห่างระหว่างกัน และใช้แผ่นพลาสติกกันละอองฝอยสำหรับร้านค้าตามจุดต่าง ๆ

นอกจากนี้ สำนักงานจังหวัดซากะยังได้ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเยือนจังหวัดซากะของเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และคณะครั้งนี้ด้วยความอบอุ่น และผู้ว่าราชการจังหวัดได้จัดงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติ รวมทั้ง มอบหมายเจ้าหน้าที่นำชมสถานที่สำคัญของจังหวัดเพื่อให้เอกอัครราชทูตฯ ได้รู้จักและสัมผัสกับประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ ของจังหวัดซากะอย่างใกล้ชิดด้วย

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ