พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

12 ต.ค. 2563

262 view

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ จัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ได้จัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีนายอัฐกาญจน์ วงศ์ชนะมาศ กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานทีมประเทศไทยในจังหวัดฟูกูโอกะ ได้แก่ นางรุ่งทิพ ว่องปฏิการ คิมูระ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานฟูกูโอกะ ตลอดจน ข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ คู่สมรส และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม ในฐานะตัวแทนของพสกนิกรชาวไทยในภูมิภาคคิวชู โอกินาวะ และจูโกะกุ

สำหรับลำดับงานนั้น เริ่มด้วยกงสุลใหญ่ฯ ในฐานะประธานในพิธี ได้ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและกงสุลใหญ่ฯ กล่าวคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในนามพสกนิกรชาวไทยที่อาศัยในภูมิภาคคิวชู โอกินาวะ และจูโกะกุ จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีได้พร้อมใจกันยืนสงบนิ่งเป็นเวลา ๘๙ วินาที เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่หาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และตั้งมั่นที่จะสืบสานพระราชปณิธานในการประกอบความดีงาม สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณต่อไป ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เปิดวีดิทัศน์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อให้ผู้ร่วมพิธีได้รับชมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วย

จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ