ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของงสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของงสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ

26 พ.ย. 2563

213 view

ตามที่สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของงสถานกงสุลใหญ่ฯ นั้น

บัดนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก รวมทั้งกำหนดการสอบข้อเขียน และ การสอบสัมภาษณ์ โดยมีรายละเอียดตามประกาศที่แนบ

 

ประกาศ_-_วันสอบจนท.สารสนเทศ__2020-11-26-1400_ลงนาม_Page_1

 

ประกาศ_-_วันสอบจนท.สารสนเทศ__2020-11-26-1400_ลงนาม_Page_2

เอกสารประกอบ

ประกาศ_-_วันสอบจนท.สารสนเทศ__2020-11-26-1400_ลงนาม.pdf