ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ

15 ธ.ค. 2563

178 view

ประกาศ_สกญ_20_ผลสอบ

เอกสารประกอบ

ประกาศ_สกญ_20_ผลสอบ.pdf