ประกาศราคากลาง สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศราคากลาง สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 ม.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 ก.ค. 2565

| 211 view

เอกสารประกอบ

07_ประกาศราคากลาง_24.pdf