ประกาศราคากลาง การจัดจ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยงานด้านกงสุล จำนวน 3 ราย

ประกาศราคากลาง การจัดจ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยงานด้านกงสุล จำนวน 3 ราย

15 ก.ย. 2563

79 view

- ปฏิบัติหน้าที่ ล่าม ได้รับค่าจ้างเหมาบริการเดือนละ 224,000 - 279,660 เยน จำนวน 1 ราย

 

- ปฏิบัติหน้าที่ เสมียน ได้รับค่าจ้างเหมาบริการเดือนละ 224,000 เยน จำนวน 2 ราย

 

ทั้งสองตำแหน่ง จะต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทยอย่างดี โดยสามารถอ่านออกเขียนได้

เอกสารประกอบ

07_ประกาศราคากลาง.pdf