ประกาศราคากลาง การจัดจ้างเหมาบริษัทเอกชน เพื่อดูแลรักษาเครื่องถ่ายเอกสารของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศราคากลาง การจัดจ้างเหมาบริษัทเอกชน เพื่อดูแลรักษาเครื่องถ่ายเอกสารของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 ก.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 ต.ค. 2565

| 337 view

เอกสารประกอบ

07_ประกาศราคากลาง_21.pdf