ประกาศราคากลาง การจัดจ้างเหมาบริษัทเอกชน เพื่่อรักษาความปลอดภัย ณ ที่ทำการถาวร สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

ประกาศราคากลาง การจัดจ้างเหมาบริษัทเอกชน เพื่่อรักษาความปลอดภัย ณ ที่ทำการถาวร สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

15 ก.ย. 2563

59 view

- จัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัย พร้อมอุปกรณ์

- ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างเวลา 09.00 - 17.30 น.

- อัตราค่าจ้างเดือนละ 400,000 เยน

เอกสารประกอบ

07_ประกาศราคากลาง_1_6.pdf