ประกาศราคากลาง การจัดจ้างเหมาบริษัทเอกชน เพื่่อดูแลรักษาเครื่องถ่ายเอกสารของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ จำนวน 1 เครื่อง ตัั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

ประกาศราคากลาง การจัดจ้างเหมาบริษัทเอกชน เพื่่อดูแลรักษาเครื่องถ่ายเอกสารของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ จำนวน 1 เครื่อง ตัั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

15 ก.ย. 2564

83 view

เอกสารประกอบ

07_ประกาศราคากลาง_19.pdf