ประกาศราคากลาง การจัดจ้างเหมาบริษัทเอกชน เพื่อทำความสะอาดที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

ประกาศราคากลาง การจัดจ้างเหมาบริษัทเอกชน เพื่อทำความสะอาดที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

15 ก.ย. 2563

74 view

- เก็บขยะของสำนักงานทุกวัน (สัปดาห์ละ 5 วัน)

- ดูดฝุ่นภายในสำนักงาน

- ซักพรม ปีละ 1 ครั้ง

- อัตราค่าจ้างเดือนละ 95,647 เยน

เอกสารประกอบ

07_ประกาศราคากลาง_7.pdf