ประกาศราคากลาง การจัดจ้างเหมาบริษัทเอกชนเพื่อรักษาความปลอดภัย ณ ที่่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

ประกาศราคากลาง การจัดจ้างเหมาบริษัทเอกชนเพื่อรักษาความปลอดภัย ณ ที่่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

7 ก.ย. 2564

32 view

เอกสารประกอบ

07_ประกาศราคากลาง_17.pdf