ประกาศราคากลาง การจัดจ้างเหมาบริการบุคคลโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศราคากลาง การจัดจ้างเหมาบริการบุคคลโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

23 ก.ย. 2564

88 view

เอกสารประกอบ

07_ประกาศราคากลาง_20.pdf