ประกาศผลราคากลาง สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ การจัดจ้างเหมาบริการบุคคลโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของสถานกงสุลใหญ่ฯ ประจำปีงปบะมาณ 2564

ประกาศผลราคากลาง สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ การจัดจ้างเหมาบริการบุคคลโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของสถานกงสุลใหญ่ฯ ประจำปีงปบะมาณ 2564

15 ธ.ค. 2563

205 view

เอกสารประกอบ

07_ประกาศผลราคากลาง_5.pdf