ประกาศผลราคากลาง บริษัทเอกชนเพื่อทำความสะอาด ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ตั้้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

ประกาศผลราคากลาง บริษัทเอกชนเพื่อทำความสะอาด ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ตั้้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

24 ก.ย. 2563

43 view

เอกสารประกอบ

07_ประกาศผลราคากลาง_1.pdf