ประกาศผลราคากลาง การจัดจ้างเหมาบริษัทเอกชนเพื่อรักษาความปลอดภัย ณ ที่ทำการ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

ประกาศผลราคากลาง การจัดจ้างเหมาบริษัทเอกชนเพื่อรักษาความปลอดภัย ณ ที่ทำการ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

24 ก.ย. 2563

33 view

เอกสารประกอบ

07_ประกาศผลราคากลาง.pdf