ประกาศผลราคากลาง การจัดจ้างเหมาบริษัทเอกชนเพื่อดูแลรักษาสภาพครุภัณฑ์เครื่่องถ่ายเอกสาร

ประกาศผลราคากลาง การจัดจ้างเหมาบริษัทเอกชนเพื่อดูแลรักษาสภาพครุภัณฑ์เครื่่องถ่ายเอกสาร

1 ต.ค. 2563

36 view

เอกสารประกอบ

07_ประกาศผลราคากลาง_2pdf.pdf