ประกาศผลราคากลาง การจัดจ้างเหมาบริการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ

ประกาศผลราคากลาง การจัดจ้างเหมาบริการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ

30 ก.ย. 2564

101 view

เอกสารประกอบ

07_ประกาศผลราคากลาง_11.pdf